WERKWIJZE

Home ยป WERKWIJZE
De vrijwillige vrouwen en inmiddels ook mannen, die actief zijn binnen stichting Vice Versa fungeren als sleutelfiguren en intermediairs. Ze werken flexibel en laagdrempelig. Zo zijn ze ook buiten kantooruren beschikbaar, komen bij de mensen thuis en houden rekening met de culturele en religieuze waarden van de Afrikaanse doelgroep. Door trainingen en werkervaring zijn de sleutelfiguren van Vice Versa ook goed geinformeerd over het netwerk van zorginstellingen en de normen en waarden van de Nederlandse maatschappij.

Vice Versa voert diverse projecten uit om over en weer – vice versa – te informeren. Vice Versa houdt zich bezig met opvoeding en opgroeien door individuele gezinsbegeleiding, voorlichting en themabijeenkomsten, doorverwijzing/toeleiding en begeleiding naar reguliere instellingen en deskundigheidbevordering aan professionals.