OPVOED EN OPGROEI

Home » PROJECTEN » OPVOED EN OPGROEI
Vice versa behandelt onder andere de volgende preventieve opvoedingsthema’s:
• ontwikkelingsfasen van kinderen
• opvoeding in 2 culturen
• opvoedingsstijlen
• omgaan met pubers
• Nederlands onderwijssysteem
• voorzieningen voor jeugd en gezin
• gezondheidszorg
• maatschappelijke participatie

In Opvoed en Opgroei werkt Vice Versa samen met Swazoom en de Opvoedpoli. Het project wordt gefinancierd door stadsdeel Zuidoost.