DOELSTELLING

Home ยป DOELSTELLING
Vice Versa fungeert als brugfunctie tussen Afrikanen in Nederland en maatschappelijke organisaties.
Vice Versa werkt actief mee aan het vergroten van kennis en zelfredzaamheid van Afrikaanse burgers. Daarbij stimuleren wij bekendheid en vertrouwen over en weer.