STERK IN SAMENLEVEN

Home » PROJECTEN » STERK IN SAMENLEVEN
In 2010 en 2011 is een groep van 25 sleutelpersonen opgeleid tot intermediairs. De intermediairs zijn getraind in het (vroeg) signaleren van problemen rondom opvoeden en opgroeien, gesprekstechnieken, het aanbod en de werkwijze van reguliere instellingen voor zorg en welzijn en het toeleiden naar deze instellingen.

De training is (vorm)gegeven in samenwerking met Spirit Jeugdzorg, Swazoom, Mexit, Verwey Jonker-instituut/Kenniswerkplaats 10+, Mentrum, MOC t’Kabouterhuis, SO&T en Samenwonen-Samenleven. Sterk in Samen-Leven is gefinancierd door ZonMW en Stadsdeel Zuidoost.

Wilt u meer informatie over de intermediars of over de training?