OBAATAN PA

Home » PROJECTEN » OBAATAN PA
Obaatan pa betekent ‘positief ouderschap’ in het Twi – de meest gesproken taal in Ghana.

Op lokale radio (Razo Radio) en televisie (Salto TV) geven we informatie en advies over opgroeien en opvoeden. Daarnaast organiseren we over dit thema informatie- en discussiebijeenkomsten, bieden onze medewerkers individuele begeleiding en coachingsgesprekken rond opvoedvragen en leiden ze waar nodig toe naar samenwerkende partnerinstellingen. Dit project wordt al jarenlang uitgevoerd met financiële steun van Stichting Kinderpostzegels Nederland.

Obaatan Paa heeft tot doel de opvoedkundige competenties te versterken van ouders die zijn vastgelopen in de opvoeding en de balans tussen draagkracht en draaglast te herstellen. Onder deze competenties worden verstaan: het probleemoplossend vermogen van de ouders, toezicht houden op hun kind, de interactie met hun kind en op het opvoedkundig handelen.

In het kader van het project Obaatan Pa, ofwel preventieve opvoeding & opgroeien, houdt Vice Versa zich bezig met:

1 Individuele gezinsbegeleiding
2 Opvoeden en opgroeien
3 Radio uitzendingen over opvoeding en opgroeien
4 Voorlichting en themabijeenkomsten over opvoeding en opgroeien
5 Doorverwijzing, toeleiding en begeleiding naar reguliere instellingen
6 Nazorg
7 Deskundigheidsbevordering aan professionals